Още

Да напуснеш спомена: Говори Вангел Имреоров

На нас, хората, често ни се налага небрежно да забравим или „напуснем“...
Google+