Още

Всяко дете да бъде приобщено в класната стая - първи български модел на приобщаваща училищна среда

Център за приобщаващо образование представи резултати от първи етап...
Google+