Още

Разказ извънреден: Шапки долу

Той успя да събуе обувките (бавно). Да свали палтото. Да съблече роклята....
Google+