Още

Поетите: Румен Денев

Румен Денев е роден през 1958 г. в гр. Казанлък. През 1978 – 79 г. следва българска...
Google+