Още

Участник 50: Песен

На Есенин плуващите думис топлите ми покриви танцуват!Не.Не може тъй,дори...
Google+