Още

Иван Шишиев за мечтите, романтиката и "Етюд-и-те на София"

Град на мечти - изтананикани, извикани или пожелани наум. Това е София....
Google+