Още

Един ден на кея

Голям град. Сгради, етажи, бетон и пак бетон. И насред всичкото застрояване...
Google+