Още

Виктория Викторова, "Крадецът на време"

I. Ето ги пак. Ясни, отчетливи стъпки някъде зад гърба му. Отекваха във...
Google+