Още

Разказ двайсет и пети: Чаят

Попът дойде до леглото, а тя изнасяше чашата му. Последната му мисъл...
Google+