Още

Хора от тясната железница говорят за широкия свят

Гара Септември-теснопътна, 13 часа на обяд. Слънцето си играеше с листата...
Google+